Законодавчо-договірна форма захисту прав інвесторів: теоретико-правові аспекти